عمران

عمران

عمران

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست از مهرماه 1385 فعالیت خود را با جذب اولین هیأت علمی  آغاز نمود. در مهرماه 1387 با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش مهندسی زلزله این دانشکده فعالیت آموزشی خود را شروع نموده و در حال حاضر دارای  سه گرایش کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ، مکانیک خاک و پی و سازه های هیدرولیکی و دو گرایش دکتری درمهندسی زلزله و مکانیک خاک و پی می باشد.   دانشکده علاوه بر فعالیت های آموزشی در طرح های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی و ارتباط با صنعت نظیر : طراحی و ساخت سازه های فضاکار ،  مقاوم سازی ساختمان ها ، مطالعات ژئوتکنیک و خطر پذیری زلزله ، طرح لرزه ای شریانهای حیاتی، طراحی سازه های فولادی و بتنی و ساختمان های خاص، طراحی سازه های هیدرولیکی، مدیریت منابع آب ، مدیریت پسماند، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب  و ... فعال می باشد.

این دانشکده دارای  آزمایشگاه های مکانیک خاک و پی ، بتن ، سازه، زلزله و هیدرولیک می باشد و با  سازمان هایی از قبیل شرکت آب و فاضلاب فارس ، سازمان آب منطقه ای ، شهرداری، سازمان بازیافت ، سازمان میراث فرهنگی  ، اداره راه و شهرسازی، سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت ملی صنایع مس ایران ، کارخانه سیمان فارس نو  ، اداره  مخابرات و سازمان نظام مهندسی استان فارس همکاری دارد. دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست در حال حاضر دارای 9 نفر عضو هیأت علمی  با رتبه های علمی دانشیار و استادیار می باشد.

 

0